Published: 2024-01-29

PROBLEMS OF TRANSLATOR’S FALSE FRIENDS

Muhammadjonova Gullola Elmurod qizi, Jo’rayeva Shaxzoda Otabek qizi, Tillayeva Iroda To’lqin qizi

93-98

ELEKTRON DARSLIKLARNING TAMOYILLARI VA TALABLARI

Abduvaxobova Robiyaxon Abdusamat qizi, Xoldarboyev Rahimjon Axmatdjanovich

25-29

ELEKTRON DARSLIKLARNI YARATISHDA FOYDALANILADIGAN DASTURLARNI TAHLIL QILISH

Abduvaxobova Robiyaxon Abdusamat qizi, Xoldarboyev Rahimjon Axmadjanovich

30-32

AUTOPLAY DASTURIDA ELEKTRON DARSLIKLAR YARATISHNING AFZALLIKLARI

Abduvaxobova Robiyaxon Abdusamat qizi, Xoldarboyev Rahimjon Axmatdjanovich

33-35

JAVASCRIPT VARIABLES

Abduvakhabova Robiyakhan Abdusamat kizi, Abduvakhabov Abbasbek

53-58