O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyaragentligi tomonidan berilgan 1547 raqamli guvohnoma asosida ro’yhatga olingan

Editorial address:

Fergana region, Kokand city, Turon street, 23

Phone:

(0373) 542-38-38

E-mail:

info@wsrjournal.com

Website of the magazine:

www.wsrjournal.com