BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ODOB-AXLOQ KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Main Article Content

Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna
Oripova Shaxzodaxon Otamurod qizi

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari haqida so‘z boradi. Maqolada o‘quvchilarning axloqiy madaniyat ko‘nikmalarini kelajakdagi o‘quv jarayoni uchun yanada ustivorlashtirish, ularning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini ko‘rsatishga yo’naltirilgan ma’lumotlar mavjud. Bu o‘quvchilar uchun ham, qolaversa o’qituvchilar uchun ham muhim masala, chunki odob-axloq ko‘nikmalari o‘qitish samaradorligini va o‘quv jarayonida bolalarni rivojlantirishni kafolatlaydi.

Article Details

How to Cite
Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, & Oripova Shaxzodaxon Otamurod qizi. (2024). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ODOB-AXLOQ KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. World Scientific Research Journal, 24(1), 185–187. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3078
Section
Статьи

References

Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”. 1-tom. - Toshkent: O‘zbekiston, 2017. –B.592.

Muxtorov A, Sultonov T. Ta’lim sohasini rivojlantirish bo‘yicha xorijiy tajribalar// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, may, 2012. –B.2

Rahmatov M. Zaripov B. Iste’dodli insonlar mamlakatning bebaho boyligidir. Li Kuan YU hikmatlari. –Toshkent: “Zamin nashr” nashriyoti, 2019. –B. 12.

Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: TDPU

G‘oziev E. Pedagogik texnologiyalarning psixologik masalalari // Xalq ta’limi. – Toshkent: 1999. – № 6. – B. 36-38.