BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA INNAVATSION TEXNOLOGIYALAR

Main Article Content

Rahmatov Bobomurod

Abstract

Annotatsiya: Mazkur maqolada  boshlang‘ich   sinflarda ta'lim sifatini oshirishda hozirgi zamon talablari, boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisining faoliyati, AKT sohasida salohiyatga ega bo‘lishi,  Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari haqida qisqacha ma’lumotlar berilgan.

Article Details

How to Cite
Rahmatov Bobomurod. (2024). BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA INNAVATSION TEXNOLOGIYALAR. World Scientific Research Journal, 24(1), 244–246. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3087
Section
Статьи

References

• “Barkamol avlod yili” Davlat Dasturi. – T.: O‘zbekiston, 2010.

• O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.- T.: “Sharq”, 1998

• Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Maktabgacha ta’lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o‘quv-uslubiy qo‘llanma). – Qarshi: Nasaf, 2011.

• Alimov N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik ta’limga tayyorlash . Maktabgacha ta’lim. – T., 2005.

• Axmedova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘zlashtirish darajasini aniqlash va tahlil qilish . Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muammolari mavzusidagi II xalqaro anjuman. – T.: 2008.