MUASSIS:

Qo’qon davlat pedagogika instituti,

“Ustozlar uchun” MCHJ

 

TAHRIRIYAT | EDITORIAL

 

Tahririyat kengashi raisi:

D.SH.Xodjayeva- filologiya fanlari nomzodi, dotsent

 

Jamoatchilik kengashi raisi:

D.SH.Xodjayeva- filologiya fanlari nomzodi, dotsent

 

Bosh muharrir

D.SH.Xodjayeva- filologiya fanlari nomzodi, dotsent

 

Mas’ul muharrir:

N.S.Jo‘rayev - psixologoya fanlari nomzodi, dotsent

 

Mas’ul muharrir yordamchisi:

O.Y.To‘xtasinova- filologiya fanlari nomzodi, dotsent

 

Nashr uchun mas’ul:

Rasulov Inom Muydinovich -   pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

 

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyaragentligi tomonidan berilgan 1547 raqamli guvohnoma asosida ro’yhatga olingan

 

Tahririyat manzili:

Farg’ona viloyati, Qo’qon shahri, Turon ko’chasi, 23-uy

 Telefon:

(0373) 542-38-38

 E-mail:

info@wsrjournal.com

 

TAHRIRIYAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

 

ANIQ VA TABIY FANLAR | EXACT AND NATURAL SCIENCES:

Sh.Farmonov  O‘zR FA akademigi

Sh.Namozov  O‘zR FA akademigi

S.Rashidova  O‘zR FA akademigi

A.Yusupov  Iqtisod fanlari doktori, professor

I.Asqarov  kimyo fanlari doktori, professor

V.Xo‘jayev  kimyo fanlari doktori, professor

Sh.Abdullayev  kimyo fanlari doktori, professor 

R.Rasulov  fizika-matematika fanlari doktori, professor

B.Samatov  fizika-matematika fanlari doktori, professor 

D.Akbarov  fizika-matematika fanlari doktori

V.Isaqov  biologiya fanlari doktori, professor

G‘.Abdullayev  biologiya fanlari doktori

A.Batashov  biologiya fanlari doktori 

Y.Ahmadaliyev  geografiya fanlari doktori, professor

O.Qo‘ziboyeva  geografiya fanlari doktori, dotsent

K.Boymirzayev  geografiya fanlari doktori, dotsent

D.Mamatqulov  biologiya fanlari nomzodi, professor

H.Xonboboev  texnika fanlari nomzodi, dotsent

IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR | SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES:

 N.Karimov  O‘zR FA akademigi

A.S.Sagdullayev  O‘zR FA akademigi

O.Akimova  filologiya fanlari doktori, professor (Rossiya) 

V.Borisova  filologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

I.Artyushkov  filologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Sh.Iskandarova  filologiya fanlari doktori, professor

D.Nabiyeva  filologiya fanlari doktori, professor

A.Ziyayev  filologiya fanlari doktori (DSc)

D.Jamolitdinova  filologiya fanlari doktori (DSc)б professor

S.Lixacheyev  filologiya fanlari doktori, dotsent   

M. Siddiqov  filologiya fanlari nomzodi, dotsent   

M.Jamoliddinov  filologiya fanlari nomzodi, dotsent   

O. O. Bozorov  filologiya fanlari nomzodi   

M. Rasulova  filologiya fanlari nomzodi, dotsent   

V.Karimova   filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori  (PhD)

M.Djo’rayev  filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori  (PhD)

G. Kislov  falsafa fanlari doktori, professor  (Rossiya)

G. Abdullayev  falsafa fanlari doktori, professor

Z.Qodirov  falsafa fanlari doktori, professor

M.Ismoilov  falsafa fanlari doktori, professor

M. Aminova  falsafa fanlari nomzodi, dotsent

T. Fayzullayev  siyosat fanlari doktori, professor

I. Ergashev  siyosat fanlari doktori, professor

F. To‘raqulov  siyosat fanlari doktori, professor

A. Rasulov  tarix fanlari doktori, professor

R. Shamsiddonov  tarix fanlari doktori, professor

O. Bozorov  tarix fanlari  bo‘yicha falsafa doktori  (PhD)

T. Haydarov  iqtisod fanlari doktori, professor

N. Babayeva  iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

B. Abdullayeva  pedagogika fanlari doktori, professor

M. J. Saidova    pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

N.Erkaboyeva  pedagogika fanlari doktori, dotsent 

O‘. Asqarova  pedagogika fanlari doktori, dotsent

Z. Azimova  pedagogika fanlari doktori, dotsent

S. Alimsaidova  pedagogika fanlari doktori, dotsent

A.Tolibjonov  pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

G. Nazirova  pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori  (PhD), dotsent

Z. Alimardonov  pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori  (PhD), dotsent

J. Azamov  yuridika fanlari bo‘yicha falsafa doktori  (PhD)

N. Xlilova  psixologiya fanlari doktori, professor

D. Soliyeva  psixologiya fanlari nomzodi, dotsent

O. Bektoshev  filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori  (PhD), dotsent

M. Ergashev   filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori  (PhD), dotsent

Kalirova Nigora Rashidovna Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Sh.A.Xayitov  Buxoro davlat universitetining «O‘zbek filologiyasi» kafedrasi dotsenti

Xayitov Axror Axmadovich  Buxoro muhandislik-texnologiya instituti charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi dotsenti

Safarova Nigora Ohunjonovna Buxoro davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta'lim kafedrasi professori

Hakimova Mehriniso Homitovna  Buxoro davlat pedagogika instituti boshlang‘ich ta’lim kafedrasi dotsenti pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)