O‘ZBEK XALQ NAQQOSHCHILIGIDA NAMOYON KOMPOZITSIYASINI TURLI USLUBLARDA BAJARISH ORQALI O’QUVCHILARDA BADIIY-ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI TUTGAN O‘RNI

Main Article Content

Suyunov Navro’z Alisher o’g’li

Abstract

Respublikamizda uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlariga, shu jumladan uning Maktab va maktab  ta’limbosqichiga e’tibor kun sayin ortib bormoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2016-yil 29-dekabrdagi “2017-2021-yillarda Maktab va maktab  ta’limtizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi PQ-2707-sonli qarori ijrosini ta’minlashda bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash muhim vazifa etib belgilandi. Zero, ta’kidlab oʻtganimizdek, uzluksiz ta’lim bosqichlarining samarali ishlashi sezilarli darajasida maktab  ta’limning sifati bogʻliq, bu davrda o’quvchining  dunyoqarashi, tasavvurlari rivojlanib boradi va eng muhimi  shaxs sifatida shakllanishiga zarur poydevor qo’yiladi.

Article Details

How to Cite
Suyunov Navro’z Alisher o’g’li. (2024). O‘ZBEK XALQ NAQQOSHCHILIGIDA NAMOYON KOMPOZITSIYASINI TURLI USLUBLARDA BAJARISH ORQALI O’QUVCHILARDA BADIIY-ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI TUTGAN O‘RNI . World Scientific Research Journal, 24(1), 181–184. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3077
Section
Статьи

References

O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi yangi tahrirdagi qonuni.O’RQ-637-son.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi “2017-2021-yillarda Maktab va maktab ta’limtizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi PQ-2707-sonli qarori. .// www.lex.uz

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakat strategiyasi. 7-yanvar 2017-yil.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Maktab va maktab ta’limtizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”. 2017-yil 30-sentyabr, №5198 sonli farmoni.// www.lex.uz

Alisher o’g, S. N. Z. (2023). GIRIH NAQSH KOMPOZISIYALARI TUZISH. Journal of new century innovations, 20(2), 162-166.

Alisher o’g, S. N. Z. (2022). BO’LAJAK TASVIRIY SAN’AT O’QITUVCHILARINING RANGTASVIR FANI BO’YICHA KASBIY MAHORATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. World scientific research journal, 2(1), 82-87.

Alisher o’g, S. N. Z. (2023). XALQ AMALIY SAN’ATIDA GULLI GIRIX NAQSH KOMPOZITSIYALARI VA ULARNING TURLARI, NAQQOSHLIK MAKTABLARI. Journal of new century innovations, 20(2), 167-172.