XORAZM RAQS SAN’ATI TARIXI VA “SURNAY LAZGI”

Main Article Content

Sh.N.Samandarova

Abstract

Annotatsiya: maqolada Xorazm raqs san’atining shakllanish tarixi, ibtidoiy jamiyatdagi kishilarning yashash tarzi bilan bog‘liq holda vujudga kelganligi, qadimgi raqs san’ati haqidagi insonlarning fikr-o‘ylari haqida ma’lumotlar beriladi. Shu bilan birga “Surnay lazgi”ning yaratilish tarixi, ijro uslubi va sunray cholg‘u asbob to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Article Details

How to Cite
Sh.N.Samandarova. (2024). XORAZM RAQS SAN’ATI TARIXI VA “SURNAY LAZGI”. World Scientific Research Journal, 24(1), 161–165. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3073
Section
Статьи

References

Avdeeva L. O'zbek raqsi san'ati tarixidan. Toshkeent 2001.

Qobilniyozov J.Xorazm xalq qo‘shiqlari va o‘yinlari. T., 1975.

Matyoqubova G. “Ofatijon Lazgi”. Toshkent, 1993..

O'zbekiston Milliy Entsiklopediyasi ,T., 2001 9-j.

O'zbek tilining izohli lug'ati. 3-j. I T.1982.

Sh.Jalilova O‘zbek raqsini o‘qitish uslubiyoti. O‘quv qo‘llanma.-T.2020.