QORAQALPOQ RAQS MAKTABINING VUJUDGA KELISHIDA ELEZAVETA ARTYOMOVNA PETROSOVANING O‘RNI

Main Article Content

N.M.Abdiramanov

Abstract

Annotatsiya: maqolada Qoraqalpoq raqs maktabining vujudga kelishida Qoraqalpoq sahna raqsining asoschilaridan biri, Oʻzbekiston va Qoraqalpogʻiston xalq artisti Elezaveta Artyomovna Petrosovaning qilgan say-harakatlari, samarali mehnati, qoraqalpoq xalqining о‘ziga xos milliy qiyofasi, xususiyati, fazilati, fe’l-atvori, ma’naviy olamining o‘ziga xosligi haqida ma’lumotlar berilgan. Shu bilan birga qoraqalpoq  raqs san’atining kecha va bugungi kundagi holati, raqslarning xilma xilligi, asosiy qo‘l va oyoq holatlari to‘g‘risida so‘z yuritilgan.

Article Details

How to Cite
N.M.Abdiramanov. (2024). QORAQALPOQ RAQS MAKTABINING VUJUDGA KELISHIDA ELEZAVETA ARTYOMOVNA PETROSOVANING O‘RNI. World Scientific Research Journal, 24(1), 155–160. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3072
Section
Статьи

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

Avdeyeva L.A. О‘zbekiston raqs san’ati. -T.: GIXL, 1966.

Е. А. Петросова “Каракалпакский танец” Издательство летературы и искусства имени Гафура Гулама Тошкент-1976

Qodirov M.X. О‘zbek xalq tomosha san’ati. -T.: О‘qituvchi, 1981.

Avdeyeva L.A. О‘zbek milliy raqsi tarixidan. -T.: M.Turg‘unboyeva nomidagi “О‘zbekraqs” milliy raqs birlashmasi, 2001.