UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI VA RADIOELEKTRON TEXNOLOGIYALAR

Main Article Content

Yuldoshev Dilmurod Tura o’g’li
Temurov Islom Ernazar o’g’li

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada uchuvchisiz uchish apparatlarining yaratilish tarixi, dronlarning yangi avlodi, bugungi kunda uchuvchisiz uchish apparatlarining zamonaviy modellari va ulardan foydalanish yo’nalishlari, mudofaa, geodeziya va kadastr  sohalarida dronlardan foydalanish, radioelektron qurilmalar va tizimlar bo’yicha mutaxassislarni tayyorlovchi oliygohlar, radioelektron texnologiyalar, ratsiya va aloqa vositalarini keng miqyosda qo’llash chora – tadbirlari, davlat chegaralarini nazorat qilishda dronlarni ishlatish, transport sohasini jahon standartlariga mos keladigan eng zamonaviy, so’ngi rusumdagi radioelektron qurilmalar bilan ta’minlash masalalari tahlil qilingan. Aviatsiya va mudofaa, logistika va boshqa yo’nalishlarda radioelektron vositalaridan foydalanish afzalliklari keng yoritib ko’rsatilgan. Dunyoning rivojlangan davlatlarida uchuvchisiz uchish apparatlarini eng samarali modellarini respublikamiz hududiga olib kelish va ulardan foydalanish, chet eldagi ilg’or tajribaga ega bo’lgan vatandoshlarimizni yurtimizga qaytarish,   yoshlarimizga maxsus o’quv kurslarini tashkil qilib, ular radiotexnika va elektronika mutaxassisliklari bo’yicha yangi texnologiyalarni o’rganishini ta’minlash, dronlar bo’yicha respublikada yetakchi mutaxassislarni xorijda amalyot o’tashlariga sharoit yaratib berish bo’yicha bir qator takliflar ko’rsatib o’tilgan.

Article Details

How to Cite
Yuldoshev Dilmurod Tura o’g’li, & Temurov Islom Ernazar o’g’li. (2024). UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI VA RADIOELEKTRON TEXNOLOGIYALAR. World Scientific Research Journal, 28(2), 3–8. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3341
Section
Статьи

References

Aripov X.K, Abdullayev A.M, Alimova N.B, Bustanov X.X, Obyedkov Y.V, Toshmatov Sh.T. Elektronika. Darslik. O’zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati Nashriyoti. Toshkent 2012.

S. O‘rinov “Havo hujumidan mudofaa vositalari: quruqlikdagi qo‘shinlarning jangovar salohiyatini oshirishda asosiy tayanch sifatida” (Rossiya va Ukraina qurolli mojarosi konteksida)./ O‘rinov F.S., Djafarov T.G. // O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi xabarlari/ ilmiy axborot jurnali. –3(41)/2022. 69-75b.

Urinov, F.S., Harbiy nizolarda dronlarni qo‘llanilishi va ularga qarshi kurashishning o‘ziga xos xususiyatlari./ F.S. Urinov, B.R. Tursunov // O‘R QK Akademiyasi xabarlari. –2022. -3(10)-son. –S.68-75.

O‘rinov, F.S. “Zamonaviy qurolli to‘qnashuvlardauchuvchisiz uchish apparatlarini qo‘llash va ularga qarshi kurashish muammolari”./ F.S. O‘rinov, Sh.A. Qambarov // Harbiy ta’lim va fanda innovatsiyalar. / ilmiy axborot jurnali. –3(15) 2022.

И. Обиралов., А.Н. Лимонов., Л.А. Гаврилова., “Фотограмметриya и дистансионное зондирование Учебник. М. Колос, 2006.-334 с

Шевсов Максим Викторович Система мониторинга пожарной и медико-eкологической безопасности с использованием анализа видеоданнiх с беспилотнiх летательнiх аппаратов тема диссертатсии и автореферата по ВАК РФ 04.10.06, кандидат наук Москва – 2022 г.

В. К. Никишев БПЛА – беспилотный летательный аппарат. Книга 1,2,3. Чебоксар 2020 г УДК 004.92(076.5)

Жеребцов И.П. Основы электроники Л: Энергоатомиздат 1989.

Гершензон Е.М., Полянина Г.Д., Соина Н.В. Радиотехника, –М. «Просвещение» 1986 ,318 с.

https://www.secuteck.ru/news/obzor-rinka-bespilotnih-letatelnih-apparatv-za2020-2025-glavniye-trendi

https://mudofaa.uz

https://www.oboronprom.uz

https://www.fotogram.ru

https://www.bolshe.ru