YANGI TUG’ILGAN CHAQALOQLARDA QIZILO’NGACH ATREZIYASINING KOMMUNIKATSION SHAKLLARI BILAN DAVOLASHNI TASHKIL ETISH VA TAKTIKASIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Main Article Content

Nosirov Soxibjon Avazjon o’g’li
Yolchiev Karimjon Salimjonovich

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqola yangi tug'ilgan chaqaloqlarda qizilo'ngach atreziyasining (EA) kommunikativ shakllarini boshqarish va davolashda zamonaviy strategiyalarni o'rganadi. Keng qamrovli adabiyotlarni tahlil qilish orqali tadqiqot jarrohlik texnikasi, perioperativ parvarish va uzoq muddatli natijalardagi yutuqlarni ta'kidlab, hozirgi metodologiyalarni ko'rib chiqadi. Usullar bo'limida qo'llaniladigan protsessual yondashuvlar batafsil bayon etilgan, natijalar bo'limida esa asosiy topilmalar keltirilgan. Muhokama bo'limida ushbu natijalarning natijalari muhokama qilinadi va ularni mavjud adabiyotlar bilan taqqoslaydi. Xulosa qilib aytganda, maqola EA davolashning rivojlanayotgan landshaftiga oid tushunchalarni taqdim etadi, kelajakdagi tadqiqotlar va bemorlarni parvarish qilishni yaxshilash yo'llarini taklif qiladi.

Article Details

How to Cite
Nosirov Soxibjon Avazjon o’g’li, & Yolchiev Karimjon Salimjonovich. (2023). YANGI TUG’ILGAN CHAQALOQLARDA QIZILO’NGACH ATREZIYASINING KOMMUNIKATSION SHAKLLARI BILAN DAVOLASHNI TASHKIL ETISH VA TAKTIKASIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. World Scientific Research Journal, 21(1), 81–85. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2860
Section
Статьи

References

Livaditis A., Radberg L., Odensjo G. Esophageal end to end anastomosis. Reduction of anastomotic tension by circular myotomi. Scand. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1972; 6: 206—14.

Kimura K., Nishijima E., Tsugawa C. еt al. Multistaged extrathoracic esophageal elongation procedure for long gap esophageal atresia: experience with 12 patients. J. Pediatr. Surg. 2001; 36: 1725—7.

Окунев Н.А., Власов А.П., Маркосьян С.А. и др. Сравнительная характеристика однорядного и двухрядного шва пищевода при его атрезии. Детская хирургия. 1999; 2: 38—42.

Махонин А.А., Гандуров С.Г., Сова В.В. и др. Варианты комбинированного эндоскопического лечения стенозов пищевода. В кн.: Материалы VI конгресса "Современные технологии в педиатрии и детской хирургии". М.; 2007: 275—6.

Разумовский А.Ю., Ханвердиев Р.А. Непосредственные результаты торакоскопической атрезии пищевода у новорожденных. Детская хирургия. 2011; 4: 4—9.