UMUMIY PSIXOLOGIYANI O'QITISHNING METODIK XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Mamatqulova Gulmiraxon Akramovna
Ermatova Nafisaxon Muhammadjonovna
Mamatqulova Gulhayoxon Avazbekovna
Nasriddinova Sadoqatxon Nazirovna

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy psixologiyani o'qitishning metodik
xususiyatlari, psixologiyani o'qitish jarayonida ishlab chiqilgan qonuniyatlar, o'quv
yurtlarida psixologiya o'qitish metodikasining umumiy masalalari haqida atroflicha
bayon etilgan.

Article Details

How to Cite
Mamatqulova Gulmiraxon Akramovna, Ermatova Nafisaxon Muhammadjonovna, Mamatqulova Gulhayoxon Avazbekovna, & Nasriddinova Sadoqatxon Nazirovna. (2023). UMUMIY PSIXOLOGIYANI O’QITISHNING METODIK XUSUSIYATLARI . World Scientific Research Journal, 15(2), 113–116. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2681
Section
Статьи