INTENSIV O’QITISH TEXNOLOGIYALARINING PEDAGOGIK JIHATLARI

Main Article Content

Murodullayeva Nilufar Bakirali qizi

Abstract

Annotatsiya: Maqolada Intensiv, intensiv o’qitish, pedagogik texnologiya,
intensiv texnologiya tushunchalari asoslab berilgan. Shuningdek matematika
o’qitishda intensiv texnologiyalarni joriy etish tamoyillari hamda ta’limni
faollashtirish omillariga alohida to’xtalgan.

Article Details

How to Cite
Murodullayeva Nilufar Bakirali qizi. (2023). INTENSIV O’QITISH TEXNOLOGIYALARINING PEDAGOGIK JIHATLARI . World Scientific Research Journal, 15(2), 77–80. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2675
Section
Статьи