KARRALI INTEGRALLARNI AMALIY DASTURLARDA ISHLASH

Main Article Content

Sevara Xaitboyeva
Sevara Olimova Zokir qizi

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada karrali integrallarni amaliy dasturlarda ishlash,
zamonaviy matematik tizimlar – MatLab, Maple, Mathematica, MathCad dasturlaridan
foydalangan holda mexanika, matematika, fizika, muxandislik va boshqaruv
masalalarini yechish haqida so`z yuritiladi

Article Details

How to Cite
Sevara Xaitboyeva, & Sevara Olimova Zokir qizi. (2023). KARRALI INTEGRALLARNI AMALIY DASTURLARDA ISHLASH . World Scientific Research Journal, 15(2), 60–63. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2672
Section
Статьи