TUPROQDAGI FOSFATLARNI FAOL PARCHALOVCHI BAKTERIYALARNI KUZGI BUG’DOY RIZOSFERASIDAN AJRATIB OLISH

Main Article Content

Yo’ldashev Abduvali Alisher o’g’li
Tashbayev Sherzodbek Abdurasulovich

Abstract

Anotatsiya: Kuzgi bug’doy rizosferasidan ajratib olingan kulturalar nafaqat
Сa 3 (PO 4 ) 2 , balki Rossiya tuproqlarida keng tarqalgan AlPO 4 va FePO 4 birikmali
tuzlarni ham yuqori darajada parchalashi aniqlandi va buning natijasida o’simlikning
fosforli oziqlanish imkoniyati yaxshilanadi. Tuproqning fosforlanishini yechishning
samarali yo’llaridan biri qiyin parchalanuvchi fosforli birikmalarining mikrobiologik
transformatsiyasi bo’lib hisoblanadi. Ayrim tuproq mikroorganizmlari o’zining hayot
faoliyati davomida turli xil organik kislotalar va fermentlar ajratib chiqarib, tuproqda
zahira holda o’rnashgan va o’simliklar uchun qiyin o’zlashtiriladigan fosforni
parchalashda ishtirok etadi.

Article Details

How to Cite
Yo’ldashev Abduvali Alisher o’g’li, & Tashbayev Sherzodbek Abdurasulovich. (2023). TUPROQDAGI FOSFATLARNI FAOL PARCHALOVCHI BAKTERIYALARNI KUZGI BUG’DOY RIZOSFERASIDAN AJRATIB OLISH . World Scientific Research Journal, 15(2), 44–50. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2669
Section
Статьи