“World scientific research journal” xalqaro ilmiy elektron jurnal Qo'qon DPI hamda "Ustozlar uchun" MCHJ muassisligida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyaragentligi tomonidan berilgan 1547 raqamli guvohnoma asosida faoliyat olib bormoqda.
Jurnal matematika, fizika, informatika, geografiya, psixologiya, ijtimoiy fanlar tarmoqlari bo'yicha maqola va tezislarni qabul qiladi va chop etadi.


                Online ISSN (E) 2181-3116
                Print ISSN (P) 2181-3108


Maqola va tezislar xalqaro (IMRAD talabi) talab asosida qabul qilinadi qabul qilinadi va quyidagi bazalarda indexlanadi:

✅ Google scholar
✅ DOI
✅ OrcID
✅ IndexCopernicus
✅ ResearchBib

MAQOLA QABUL QILISH VA HAMKORLIK UCHUN:

Telegram   |   E-pochta

Vol. 29 No. 1 (2024): WORLD SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL | WSRJournal | WSRJ | www.wsrjournal.com | Volume-29 | Issue-1

Published: 2024-06-30

YENGIL ATLRTIKA SPORTINING BOSHQA SPORT TURLARI BILAN BOG‘LIQLIGI

Jo’rayev Sherali Maxmudovich, Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi, Maxmanazarova Sabina Shuhrat qizi

26-31

View All Issues