Nazarboyeva Xosiyat Gulmirzo qizi. “INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA CHEGIRMALAR MAVZUSINI O’QITISH METODIKASI”. World Scientific Research Journal, vol. 15, no. 2, May 2023, pp. 67-68, http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2673.