Oyjamol Mingboyeva (2023) “TALABALARNING CHET TILINI O‘RGANISH JARAYONIDA UCHRAYDIGAN QIYINCHILIKLAR VA ULARNI PSIXOLOGIK, MNEMONIK TEXNIKALAR ORQALI BARTAF ETISH”, World scientific research journal, 15(2), pp. 124–127. Available at: http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2685 (Accessed: 4 October 2023).