Nazarboyeva Xosiyat Gulmirzo qizi (2023) “INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA CHEGIRMALAR MAVZUSINI O’QITISH METODIKASI ”, World scientific research journal, 15(2), pp. 67–68. Available at: http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2673 (Accessed: 22 April 2024).