Oyjamol Mingboyeva. (2023). TALABALARNING CHET TILINI O‘RGANISH JARAYONIDA UCHRAYDIGAN QIYINCHILIKLAR VA ULARNI PSIXOLOGIK, MNEMONIK TEXNIKALAR ORQALI BARTAF ETISH. World Scientific Research Journal, 15(2), 124–127. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2685