Nazarboyeva Xosiyat Gulmirzo qizi. (2023). INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA CHEGIRMALAR MAVZUSINI O’QITISH METODIKASI . World Scientific Research Journal, 15(2), 67–68. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2673