Dilbar Kaipbergenova. (2023). BUGUNGI KUNDAGI MAMLAKATIMIZDA TA’LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI . World Scientific Research Journal, 15(2), 3–7. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2663