[1]
Dilbar Kaipbergenova 2023. BUGUNGI KUNDAGI MAMLAKATIMIZDA TA’LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI . World scientific research journal. 15, 2 (May 2023), 3–7.